Waarborg particulieren


Vanaf 9 werkuren wordt er een waarborg gevraagd.

Als het werk door 1 werknemer wordt uitgevoerd, dan wordt per werkdag het bedrag van 1 pwa-cheque (sociaal-of standaardtarief) gevraagd.

In geval het werk door 2 personen wordt uitgevoerd, dan wordt er per halve dag het bedrag van 1 cheque gevraagd.

De waarborg kan contant betaald worden bij inschrijving of via overschrijving.

Van zodra waarborg betaald is, zoeken wij een geschikte werknemer(s).

Na uitvoering van werkzaamheden en betaling van de kostennota of afleveren van pwa-cheques aan de werknemer wordt het bedrag terugbetaald.