Voorwaarden tewerkstelling

Alleen personen die een bepaalde duur uitkeringsgerechtigd werkloos zijn, leefloon of financiële steun van OCMW ontvangen kunnen PWA-werk verrichten.

Leeftijd Inkomenstype Duur werkloosheid
< 45 jaar werkloosheidsuitkering Minstens 24 maanden wachtuitkeringen en/of werkloosheidsuitkeringen in de voorbije 36 maanden
> 45 jaar werkloosheidsuitkering Minstens 6 maanden werkloosheidsuitkeringen
Alle leeftijden leefloon Vanaf eerste dag leefloon
Alle leeftijden Financiële bijstand OCMW Vanaf eerste dag financiële bijstand


Voor toezicht op kinderen en alle taken in opdracht van stad Kortrijk moet elke PWA-werknemer een bewijs van goed gedrag en zeden model 1 kunnen voorleggen. Voor toezicht op kinderen moet ook model 2 voorgelegd worden.