Uurprijs

Onze tarieven verschillen volgens type gebruiker en niet volgens gevraagde dienstverlening. Hieronder kan u tabel met onze tarieven per begonnen werkuur terugvinden.


Uurprijs
Gebruiker Prijs / begonnen werkuur Jaarlijks inschrijvingsgeld²
Particulier - sociaal tarief * € 7,45 € 5,00
Particulier - standaard tarief € 7,45 € 7,45
Rechtspersonen € 7,45 € 7,45
Land- en tuinbouwbedrijven € 6,20 € 7,45

²jaarlijks inschrijvingsgeld: voor sneew ruimen moet er geen inschrijvingsgeld betaald worden.

*sociaal tarief: alle personen waarvan het maandelijks netto gezinsinkomen samen met het maandelijks huurbedrag of het bedrag van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (in geval van eigendom) maximaal 2300 euro bedraagt komt in aanmerking voor sociaal tarief.