Poetshulp

In Kortrijk kunnen rechtspersonen in de meeste situaties maximaal 45 uur per maand tijdelijke of permanente poetshulp bekomen.

Onderhoud van sportterreinen en kleedkamers, burelen, gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen (op voorwaarde dat een mede-eigenaar een aanvraag doet in naam van vereniging van mede-eigenaar) behoren tot de mogelijkheden.

Ook éénmalige poetshulp bijvoorbeeld meehelpen met grote schoonmaak van speelgoed in scholen tijdens de zomervakantie of opkuis van zalen na een evenement kan via PWA.