Aantal werkuren en duur

Het aantal uren dat een PWA-werknemer maximaal mag presteren bedraagt 630 uur per kalenderjaar. Het maximum aantal te presteren uren per kalendermaand hangt af van het type gebruiker en van de aard van de activiteit.

Met uitzondering van een aantal activiteiten bedraagt het maximum aantal uren per kalendermaand 45 uren: poetshulp, klussen, groenonderhoud bij rechtspersonen, occasionele ondersteuning, hulp voor het verrichten van administratieve formaliteiten, hulp aan bejaarden of personen met een handicap.

Voor de volgende activiteiten bedraagt het maximum aantal uren per kalendermaand 70 uren: de bewaking of begeleiding van zieken of kinderen; hulp voor klein tuinonderhoud bij particulieren met een laag inkomen en activiteiten m.b.t begeleiding en hulp aan kinderen ten behoeve van onderwijsinstellingen.

Voor de de seizoens- en gelegenheidsgebonden activiteiten in de land- en tuinbouwsector bedraagt het maximum aantal uren per kalendermaand 150 uren.

Voor de gebruiker is het aantal activiteitsuren meestal niet beperkt. Voor deze dienstenverleningen kan men dan eventueel beroep doen op meerdere PWA-werknemers.