Hoe een aanvraag doen ?

1. Bekendmaking hulpvraag

U kan uw hulpvraag telefonisch of persoonlijk doorgeven. Hierbij gaan wij dan na of de gevraagde activiteit kan uitgevoerd worden.

2. Huisbezoek

Voor aanvragen tuinonderhoud en kleine onderhouds- en herstellingswerken gebeurt er steeds vóór invulling van de aanvraag een huisbezoek. Na dit bezoek zoekt PWA een geschikte werknemer.

3. Voorstelling werknemer

Voor langdurige aanvragen regelen wij steeds een kennismakingsgesprek tussen de werknemer en de klant/gebruiker. Op basis van dit gesprek beslist de werknemer en de gebruiker of voorgestelde werknemer de gevraagde activiteit zal uitvoeren.

Opmerking: u kan ook zelf aan de PWA-beambte de naam meedelen van een PWA-werknemer die bereid is de activiteit bij u te verrichten.

4. Inschrijving PWA

Vóór aanvang van tewerkstelling moet de gebruiker bij PWA langskomen voor ondertekening van het jaarlijks gebruikersformulier 1A (indien u een privé-persoon bent) of 1B (voor rechstpersonen).

De PWA-beambte vermeldt op uw gebruikersformulier uw toelatingsnummer, noteert toegelaten activiteit, het bedrag van het inschrijvingsrecht (maximum 7,45 EUR/jaar) evenals de aanschafprijs van de PWA-cheque.