Doelstelling

Het P.W.A. heeft twee hoofddoelstellingen.

1. Een eerste doelstelling is beantwoorden aan plaatselijke behoeften inzake werkzaamheden waarvan het aanbod in het normale arbeidscircuit onbestaande ofwel onvoldoende is zonder hierbij in concurrentie te treden met het gewone arbeidscircuit.

2. Een tweede doelstelling is personen die werkloos zijn een nieuwe kans geven actief te zijn en daarmee iets bij te verdienen door het helpen van de plaatselijke gebruiker.