Betaalmiddel

De PWA-cheque

De betaling van de werknemers gebeurt nooit contant maar met PWA-cheques. Afhankelijk van het aantal gepresteerde uren bestelt u de cheques zelf door storting op rekening van Edenred ofwel worden de werkuren maandelijks door PWA Kortrijk aan u gefactureerd. Meer informatie hierover vindt u onderaan deze pagina bij PWA-kostennota.

Er bestaan twee soorten PWA-cheques. De PWA-cheques kunnen op naam zijn (d.w.z. op uw naam opgesteld) of naamloos.De PWA-cheques op naam (enkel voor particulieren) geven recht op een belastingvoordeel van 30 %. Dit belastingvoordeel zal slechts van toepassing zijn op de eerste 2.400EUR (aanslagjaar 2009 – inkomsten 2008). Dit voordeel geldt voor het aantal aangekochte PWA-cheques per jaar. Iedere privé-persoon krijgt dan u vóór 1 maart een fiscaal attest toegestuurd, dat u bij uw belastingsaangifte kan voegen, waardoor u eventueel een belastingsvoordeel kan bekomen. 
                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                           

Bij elke bestelling moet u minimaal 10 cheques aankopen door overschrijving op rekeningnummer 096-5140212-09 van Edenred. In de mededeling vermeldt u enkel het PWA-toelatingsnummer. U krijgt dan de PWA-cheques met een gewone zending thuis toegestuurd binnen de week na ontvangst van uw betaling. Wanneer u een bestelling niet ontvangen heeft, meldt u dit aan ons binnen de maand die volgt op de maand van betaling. Ook wanneer u verkeerde cheques ontvangen heeft, een adreswijziging wenst mee te delen, aangifte wil doen van verlies of diefstal van PWA-cheques, of uw fiscaal attest niet ontvangen heeft, neemt u contact op met ons.

Voor elk gepresteerd of begonnen werkuur overhandigt u een PWA-cheque aan de werknemer op het moment dat hij de activiteit beëindigt of ten laatste op de dag van de maand waarin de prestaties werden geleverd. U vult de PWA-cheque in vooraleer u hem afgeeft aan de PWA-werknemer en laat deze tekenen voor ontvangst op de verzamelstaat. U houdt deze verza¬melstaat 1 jaar bij. De PWA-cheque is 12 maanden geldig. Hou hier rekening mee bij uw bestelling en overhandig geen vervallen PWA-cheques.

In bepaalde omstandigheden kan u ook terugbetaling vragen van de PWA-cheques. U kan de terugbetaling vragen van PWA-cheques die nog geldig zijn of waarvan de geldigheid nog geen 6 maanden is verstreken (via formulier PWA 3). Als de terugbetaling gevraagd wordt in het jaar van aankoop, zal dit aan 100 % van de aanschafprijs gebeuren mits vermindering met administratiekosten. Indien de terugbetaling gevraagd wordt in het jaar na de aankoop, zal dit aan 70 % van de aanschafprijs gebeuren mits vermindering met administratiekosten. De terugbetaling van PWA-cheques op naam ten aanzien van rechtspersonen zal gebeuren aan 100 % van de aankoopprijs, mits vermindering met administratiekost van 0,25 EUR per cheque (ook na het jaar van aankoop)

U kan ook opteren om een omruiling van uw PWA-cheques. Deze kan u vragen van PWA-cheques die nog geldig zijn of waarvan de geldigheid nog geen 6 maanden is verstreken. Aangifte hiervan gebeurt ook met formulier PWA 3.             
Via deze link kan u een filmpje bekijken over aanvraag PWA-hulp en bestelling van pwa-cheques.                                                                                                                                                                                                   

PWA-kostennota

In situaties waarbij men slechts occasioneel of éénmalig een beroep doet op PWA, minder dan 10 cheques nodig heeft of de bestelling van PWA-cheques te omslachtig vindt wegens voorbeeld mobiliteitsproblemen naar de bank, kan klant ook kiezen om de werkuren via kostennota te betalen. In deze situatie overhandigt het PWA dan de nodige cheques aan de werknemer.

Voor deze werkuren geniet men wel geen fiscaal voordeel, want PWA-beambtes zijn bij wet niet gemachtigd om fiscale attesten op te maken.

Om na de werkzaamheden een correcte verrekening te maken van het aantal gewerkte uren en de vervoerskosten vragen wij u om tijdens de werkzaamheden steeds aanwezig te zijn en na elke werkdag de gepresteerde uren, en afgelegde traject voor akkoord op ons document te ondertekenen. Op basis daarvan wordt de maand volgend op maand waarin prestates geleverd wordt een kostennota met overschrijvingsformulier toegestuurd.