Annulatiekosten rechtspersonen

Een vermindering van werkuren of annulatie van aanvragen wordt tot 5 werkdagen voor datum van tewerkstelling aanvaard. Indien er daarna nog een wijziging of annulatie volgt, dan worden de oorspronkelijk aangevraagde uren toch gefactureerd tenzij annulatie te wijten is aan overmacht.